jlp logo boven
thermografische detectie
elektrische installatie, onderhoud en keuring

Thermografie

Thermografie is een meetmethode die gebruikt wordt om de temperatuur van uw woning, appartement of gebouw in kaart te brengen.

Thermografisch onderzoek wordt steeds uitgevoerd door een ervaren technicus die gebruik maakt van een infraroodcamera.

Dankzij thermografie wordt de warmtesignatuur van uw woning zowel langs de binnen- als langs de buitenkant onderzocht.

Tijdens dit thermografisch onderzoek visualiseert de thermografische camera de koudebruggen en bouwfouten.

Van deze resultaten van het thermografisch onderzoek wordt een rapport opgemaakt dat de warmteverliezen perfect in kaart brengt en aanbevelingen vermeldt ter herstelling of ter besparing van energie.

sub_thermo

Wat kan u opsporen met een thermografisch onderzoek?

Isolatiecontrole

Isolatie dient de hele woning te omhullen. Alle voorziene isolatie moet hierbij perfect op elkaar aansluiten.

Eventuele gebreken in de isolatie van uw woning kunnen snel gevonden worden met een thermografische camera.

Koudebruggen

Koudebruggen in gebouwen zijn constructiefouten waar veel warmte verloren gaat. Bij een nieuwbouw of renovatieproject is het belangrijk koudebruggen te vermijden. Achteraf constructiefouten oplossen is niet evident. Gelukkig kunnen koudebruggen door middel van thermografie snel en efficiënt opgespoord worden.

Convectie

Als een spouw te breed is of ze is niet goed afgedicht onderaan en bovenaan, onstaat er convectie in de spouw.

De spouw verliest hierdoor haar isolerende werking. Ook deze bouwfouten gebruiken kunnen dankzij thermografie aan het licht gebracht worden.

Thermografisch onderzoek in combinatie met een BlowerDoor test

Contacteer JLP Detectie
jlp detectie service back to top