jlp logo boven
thermografische detectie
elektrische installatie, onderhoud en keuring

BlowerDoor

BlowerDoor test  – Controle luchtdichtheid gebouw

met de blowerdoortest (luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) meten we de luchtdichtheid van uw woning of gebouw.

Hoe efficienter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het verwarmen en/of afkoelen van het gebouw.

Onnodige ventilatie ken leiden tot onnodig warmteverlies en een hogere energiefactuur.

sub_blowerdoor

Luchtdichtheid bepalen door over- en onderdruk woning.

De test bestaat eruit het gebouw bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk, na de voorbereidende werken (afsluiten van buitenramen en –deuren, openzetten van binnendeuren en –ramen, sluiten van ventilatiegaten en uitschakelen van automatische ventilatiesystemen) wordt de blowerdoor in 1 buitendeur geplaatst die luchtdicht afsluit.

Vervolgens wordt lucht in en uit het gebouw geblazen of gezogen en hiervan metingen verricht.

Deze gegevens bepalen de waarde van de luchtdichtheid van het gebouw.

Een Blowerdoor test in combinatie met een thermografische camera spoort in geen tijd luchtlekken op.

Contacteer JLP Detectie
jlp detectie service back to top